PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
VAŠA PRIVATNOST NAM JE VAŽNA


Vaša privatnost i sigurnost vaših podataka od velike su nam važnosti. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka NN 103/2003., 118/2006., 41/2008., 130/2011. i 106/2012.) i Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 u nastavku vas želimo obavijestiti o tome u koju svrhu prikupljamo i koristimo vaše osobne podatke te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.

Obradu podataka vodi Kintore, obrt za usluge, vl. Natalija Špehar, 10000 Zagreb.
Naša e-mail adresa je kintore@kintore.hr

Svrhe i pravna osnova obrade podataka

Prikupljamo samo podatke koji su nužni, te isključivo u neophodne svrhe i to za vođenje evidencije korisnika/ca naših usluga, komunikaciju vezano uz aktivnosti i usluge koje pružamo, te u svrhu informiranja naših korisnika/ca.
Dodatno, na osnovi legitimnog interesa prikupljamo podatke koje nam naši korisnici/e mogu dati ako to žele: broj mobitela i e-mail adresu koju koristimo u svrhu slanja računa, linkova za treninga, obavijesti i informacija o našim aktivnostima.
Povremeno prikupljamo i posebne privole za određene aktivnosti koje su isključivo dobrovoljne i točno definiraju stupanj privole za korištenje.

Osobni podaci naših korisnika/ca nisu javno dostupni. Popis naših korisnika/ca, kao i podatke koje prikupimo ne dijelimo, ne dajemo na uvid trećim osobama, pojedincima ili osobama koje nisu direktno uključene u rad obrta za usluge Kintore, te ih ne koristimo u svrhe suprotne od ovdje navedenih. Prikupljene podatke štitimo od zloupotrebe primjenom organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.
Po važećim zakonskim propisima dužni smo popis naših korisnika/ca dati na uvid jedino nadležnim tijelima i to na njihov zahtjev.

Naši korisnici/e uvijek imaju pravo na:
- pristup svojim podacima (informiranje o vrsti vaših osobnih podataka kojima raspolažemo i pristup kopiji svojih podataka);
- ispravak podataka u slučaju da su se podaci izmijenili te ih korisnik/ca želi ispraviti;
- brisanje podataka kojima raspolažemo, ukoliko ne postoji zakonska odredba koja to onemogućuje;
- pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka.

Za ostvarenje svojih prava može nas se kontaktirati na našu e-mail adresu kintore@kintore.hr
Sve upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo osobu informirati o mjerama koje smo poduzeli.
U slučaju da bilo tko sumnja u povredu svojih prava i ima primjedbu, može se uputiti pritužba nadležnom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

KONTAKT


mail
facebook instagram