PRAVILNIK O PRAVIMA, OBAVEZAMA
I UVJETIMA POSLOVANJA

KintoreFit

I. OPĆA PRAVILA

1. Ovaj Pravilnik o pravima i obavezama uređuju odnose između Obrta za usluge u rekreaciji, Kintore (u daljnjem tekstu KintoreFit) i Korisnika (u daljnjem tekstu Korisnika).
2. Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku koriste se u muškom rodu, neutralni su i jednako se odnose na muške i ženske osobe.
3. KintoreFit posluje kao pravna osoba Kintore, obrt za usluge u rekreaciji, vlasnice Natalije Špehar, registrirano u Zagrebu.
4. Korisnik može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička osoba. Iznimno, Korisnik može biti i osoba koja je mlađa od 18 godina, uz pisano odobrenje zakonskog zastupnika (roditelja ili skrbnika). KintoreFit ima pravo provjere istinitosti odobrenja zakonskog zastupnika.
5. Prilikom prve uplate, Korisnik potvrđuje da pristaje na naš Pravilnik o pravima, obavezama i uvjetima poslovanja, te na Pravilnik o zaštiti osobnih podataka.
6. Plaćena usluga nije prenosiva na druge osobe.
7. Plaćena usluga odnosi se samo na jednu osobu.
8. Korisnik vježba na osobnu odgovornost i sudjeluje u svim aktivnostima na vlastiti rizik.
9. Korisnik koji vježba odgovoran je za svoje zdravstveno stanje. KintoreFit preporuča savjetovanje s osobnim liječnikom prije početka sudjelovanja u programima.

II. PLAĆANJE USLUGE

1. Pravo na korištenje usluge ima Korisnik koji plati određeni iznos sukladno cjeniku za određenu uslugu i/ili period.
2. Pravo na korištenje prestaje istekom plaćenih usluga.
3. Usluga se može platiti preko fiskalne blagajne na prijemnom pultu BPM centra ili na račun Obrta za usluge, Kintore. Korisnik će dobiti račun za svaku izvršenu uplatu.
4. Kintore, obrt za usluge zadržava pravo promjene termina, rasporeda i programa ovisno o interesu, ali i nekim nepredviđenim situacijama koje bi mogle ugroziti cjelokupno poslovanje.

III. REZERVACIJA I PROVOĐENJE TRENINGA

1. Korisnik se obavezuje da će na vrijeme rezervirati svoje mjesto u terminima i grupama u kojima želi vježbati.
2. Korisniku koji ne pristupi treningu, a bez posebnog, prethodnog dogovora s KintoreFit, naplatit će se taj trening.
3. Korisniku će se, po dogovoru, omogućiti dobivanje linka na snimke nekih treninga kao zamjena za trening koji je platio, a nije odradio. Snimka će biti dostupna do kraja tjedna (nedjelja u 23:59) u kojem je bio propušteni trening. Snimka ne mora nužno biti snimka treninga koji je Korisnik propustio odraditi.

PAUZE I PRIVREMENI PRESTANAK RADA

1. Kintorefit se obavezuje upisati pauzu svim korisnicima kojima je ostao neki period neiskorištene usluge u slučajevima kad KintoreFit prestaje s radom svojom odlukom: na primjer za Božićno-novogodišnje blagdane ili u vrijeme ljetne pauze.
2. KintoreFit se obavezuje produžiti važenje korištenja usluge za preostali neiskorišteni period.
3. Korisnici koji ni nakon 3 mjeseca nakon ponovnog početka rada i mogućnosti korištenja usluga, ne zatraže aktivaciju usluge, trajno gube pravo na preostali period plaćenih usluga.

IV. PRIVREMENI PRESTANAK RADA I PAUZE

1. KintoreFit se obavezuje upisati pauzu svim korisnicima kojima je ostao period neiskorištene usluge u slučajevima kad KintoreFit privremeno prestaje s radom svojom odlukom: na primjer za Božićno-novogodišnje blagdane ili u vrijeme ljetne pauze. U tom se slučaju, KintoreFit se obavezuje produžiti važenje članarine za onoliko treninga koliko je preostalo pojedinom Korisniku.
2. U slučaju neke ponovne, nepredviđene situacije, KintoreFit nije odgovoran za neizvršavanje bilo koje obaveze iz ovog Pravilnika ako je nemogućnost izvršenja rezultat događaja više sile (događaji izvan kontrole bilo koje od uključenih strana, neovisno od njihove volje) što uključuje, ali nije ograničeno samo na elementarne nepogode, epidemije, pandemije, ratno stanje, štrajk, embargo, restrikcije. Radi otklanjanja svake dvojbe, svim zainteresiranim stranama poznato da je u tijeku pandemija virusa Covid-19, te utvrđuju da se radi o pandemiji koja je izvan kontrole zainteresiranih strana, a da se u trenutku prihvaćanja ovog Pravilnika ne mogu predvidjeti, spriječiti, otkloniti niti izbjeći moguće restrikcije koje će potencijalno uvesti nadležna tijela ili bilo koje druge posljedice koje mogu izravno utjecati na izvršenje obaveza KintoreFit-a. U slučaju više sile, KintoreFit će uložiti sve svoje napore kako bi ispunila svoje obveze iz ovog Pravilnika, nastale nakon prihvaćanja ovog Pravilnika.
3. U slučaju više sile, KintoreFit se obavezuje osigurati uslugu koju je Korisnik platio. Korisnik koji, u tom slučaju, ne iskoristi tu mogućnost, trajno gubi preostali plaćeni period.
4. Korisnik usluga KintoreFit-a ima pravo upisati pauzu (mirovanje) korištenja usluga na maksimalno 15 dana bez ikakvih obrazloženja.
5. Pauza se najavljuje unaprijed (osobno u centru, ili na kontak e-mail ili mobitel), a upisuje se od sljedećeg dana nakon najave.
6. KintoreFit se obavezuje produžiti trajanje usluge za broj treninga koji su Korisniku ostali nakon povratka s pravilno upisne pauze.
7. Korisnici kojima prestane period trajanja plaćene usluge, nemaju više pravo na istu, osim ako je ponovno ne obnove.

V. PRAVILA PONAŠANJA TIJEKOM KORIŠTENJA USLUGE

1. Korisnike molimo da ne kasne na sat. Dolaskom na početak sata osigurava se pravilno zagrijavanje čime se smanjuje mogućnost nastanka ozljeda za vrijeme vježbanja.
2. Tijekom vježbanja trener isključuje mikrofone Korisnicima kako bi se sat mogao nesmetano održati.
3. Upaljena kamera Korisnika tijekom sata je poželjna kako bi trener mogao korigirati i pratiti izvođenje treninga.
4. Treninzi se snimaju uz odobrenje svih prisutnih na treningu. Na snimkama je vidljiv samo voditelj. Svi koji su platili određeni trening imaju pravo zatražiti pristup snimci.
5. Nadoknada tekućine tijekom vježbanja je neophodna, te preporučujemo redovitu hidraciju tijekom treninga.
6. Ako netko ima zdravstvenih problema, molimo da se prije pristupanja programu konzultira sa svojim liječnikom, a treneru/ici objasni koje su vježbe ili kretnje kontraindicirane.
7. Svi Korisnici i trener se trebaju ponašati pristojno, uvažavaju druge osobe na satu, te ne dijeliti sadržaj s treninga bez prethodnog dogovora sa svim sudionicima tog treninga.

KONTAKT


mail
facebook instagram